Parkování v areálu

01. 11. 2022
Dbejte, prosím, bezpečnosti osob, které procházejí pěšky, ale také bezpečnosti při jízdě jakýmkoliv dopravním prostředkem.

Parkování uvnitř areálu je možné pouze na vyznačených parkovištích. Neparkujte, prosím, na travnatých porostech a mimo vyznačená parkoviště.
Venkovní prostory před vchodem do Domova Eliška, Marie  a Zámek musí být dostupné zejména pro chodce, ale také pro sanitní vozy.

Děkujeme za respektování uvedených pokynů.
Mgr. Eva Machová, ředitelka
top