Výstavba chodníku do Prusínek - zákaz vjezdu na silnici vedoucí do areálu domova

03. 04. 2024
Vážení hosté,
dne 2.4. 2024 byla zahájena výstavba chodníku pro pěší do Prusínek, proto je omezen vjezd na silnici, která  vede do domova pro seniory. Dbejte, prosím, bezpečnosti osob, které procházejí pěšky na staveništi, ale také bezpečnosti při jízdě jakýmkoliv dopravním prostředkem. Nejvhodnějším  a současně nejbezpečnějším místem pro parkování je nyní parkoviště u Kulturního domu v Pavlovicích.

Děkujeme za vstřícnost a respektování uvedených pokynů.
Mgr. Eva Machová, ředitelka
top