Parkování v areálu je z důvodu rekonstrukce Domova Zámek omezeno

22. 09. 2021
Parkování v areálu domova je omezeno z důvodu rekonstrukce objektu Zámku. Nyní lze procházet i projíždět pouze po komunikaci okolo Zámku. Dbejte, prosím, bezpečnosti osob, které procházejí pěšky, ale také bezpečnosti při jízdě jakýmkoliv dopravním prostředkem.

Parkování uvnitř areálu je možné pouze na vyznačených parkovištích. Neparkujte, prosím, na travnatých porostech a mimo vyznačená parkoviště.
Venkovní prostory před vchodem do Domova Eliška a Marie musí být dostupné zejména pro chodce, ale také pro sanitní vozy.

Děkujeme za respektování uvedených pokynů.
Mgr. Eva Machová, ředitelka