Historie

Domov má dlouhou historii, ale zejména bohatou na události, které je možné vysledovat v kronikách Domova, ale také v kronikách obce.
1898
Zámecký areál v Pavlovicích u Přerova byl vybudován baronem Alfredem Skene
1948
V budově Zámku byl zřízen Domov odpočinku pro přestárlé sociálního ústavu Přerov, pobočka Pavlovice u Přerova. V tu dobu se nastěhovalo do Domova prvních 54 tehdy “svěřenců“, postupně počet obyvatel Domova narůstal. 
1957
Byl postaven a slavnostně otevřen stávající Domov Marie (původní II. oddělení) 
1957-1970
V areálu Zámky byly vybudovány také neogotický letohrádek, litinový letohrádek, u vstupu do objektu vstupní brána nazývaná „Předzámčí“.
1970
Byl vybudován Domov Eliška (původní III. oddělení). V Domově důchodců Pavlovice u Přerova (původní název organizace) bylo ubytováno 220 obyvatel, a to na vícelůžkových pokojích.
1994-1995
Objekt zámku s téměř celým areálem je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a rovněž se nachází v prostoru ochranného pásma kulturní památky. 
2003
Organizace byla do roku 2002 řízena z Přerova, nejprve Okresním národním výborem v Přerově, posléze Okresním ústavem sociálních služeb v Přerově a po jeho zániku Okresním úřadem v Přerově.

Po zániku Okresního úřadu v Přerově byly k datu 1. 1. 2003 předány kompetence na Olomoucký kraj, kde je Domov jednou z 33 příspěvkových organizací poskytujících sociální služby.