Ceník služeb

Domov Zámek

  Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový Více lůžkový pokoj
Ubytování 151 Kč/den 140 Kč/den 120 Kč/den
Stravování 170 Kč/den 170 Kč/den 170 Kč/den
Celkem za 1 den 321 Kč 310 Kč 290 Kč
28 dnů 8988 Kč 8680 Kč 8120 Kč
30 dnů 9630 Kč 9300 Kč 8700 Kč
31 dnů 9951 Kč 9610 Kč 8990 Kč


Domov Eliška a Marie

  Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový
Ubytování 210 Kč/den 200 Kč/den
Stravování 170 Kč/den 170 Kč/den
Celkem za 1 den 380 Kč 370 Kč
280 dnů 10640 Kč 10350 Kč
30 dnů 11400 Kč 11100 Kč
31 dnů 11780 Kč 11470 Kč

Podle § 73 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, musí uživateli po zaplacení úhrady zůstat alespoň 15% příjmů. Tato skutečnost je zohledněna a stanovená úhrada je snížena u těch uživatelů, u kterých by tato podmínka nebyla splněna.

Úhrada za ubytování a stravu je stanovena plně v souladu s platnou novelou prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách.