Ceník služeb

Domov Eliška, Marie, Zámek

Pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový
Ubytování  280 Kč/den 270 Kč/den
Stravování 235 Kč/den 235 Kč/den
Celkem za 1 den 515 Kč 505 Kč
Za měsíc s 28 dny 14 420 Kč 14 140 Kč
Za měsíc s 30 dny 15 450 Kč 15 150 Kč
Za měsíc s 31 dny 15 965 Kč 15 655 Kč

Podle § 73 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, musí uživateli po zaplacení úhrady zůstat alespoň 15% příjmů. Tato skutečnost je zohledněna a stanovená úhrada je snížena u těch uživatelů, u kterých by tato podmínka nebyla splněna.

Úhrada za ubytování a stravu je stanovena plně v souladu s platnou novelou prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách.
 

top