Ceník služeb

Domov Eliška, Marie, Zámek

Pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový
Ubytování  305 Kč/den 295 Kč/den
Stravování 255 Kč/den 255 Kč/den
Celkem za 1 den 560 Kč 550 Kč
Za měsíc s 29 dny 16 240 Kč 15 950 Kč
Za měsíc s 30 dny 16 800 Kč 16 500 Kč
Za měsíc s 31 dny 17 360 Kč 17 050 Kč

Podle § 73 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, musí uživateli po zaplacení úhrady zůstat alespoň 15% příjmů. Tato skutečnost je zohledněna a stanovená úhrada je snížena u těch uživatelů, u kterých by tato podmínka nebyla splněna.

Úhrada za ubytování a stravu je stanovena plně v souladu s platnou novelou prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách.
 

top