Alfred Skene

Alfred Skene patřil v 19. století k významným moravským podnikatelům. Založil továrnu na sukna v Alexovicích a cukrovar v Přerově. Navíc byl dlouholetým poslancem Říšské rady a dva roky také starostou Brna.

Alfred Skene se narodil 24. 8. 1849 v Alexovicích (nyní část Ivančic, okres Brno-venkov), zemřel 17. 1. 1917 ve Vídni, pochován v Pavlovicích u Přerova. Byl to Moravský velkostatkář a politik; právník. Syn stejnojmenného podnikatele a politika, majitele textilní továrny v Alexovicích a cukrovaru v Přerově. Pocházel ze skotského šlechtického rodu.
 

Alfred Skene
Studoval práva a národohospodářství na univerzitě ve Vídni, později vystudoval chemii a fyziku na univerzitách v Curychu a Berlíně. V roce 1869 se vrátil do Přerova a začal pracovat v otcově cukrovaru a roku 1872 převzal vedení závodu.
Dne 2. srpna 1873 se Alfred oženil se svou sestřenicí Marií von Skene a za několik málo dní po svatbě se novomanželé přestěhovali do nového obydlí v Přerově, kde spolu žili dalších 15 let.
Od roku 1878 A. Skenemu patřil také velkostatek Pavlovice u Přerova, kde v letech 1890-1898 nechal postavit zámek s rozlehlým parkem a dvěma letohrádky – dnešní areál Domova Alfreda Skeneho.

 

Alfred Skene se výrazně zasloužil o rozvoj Obce Pavlovice u Přerova. Přispěl na výstavbu nového kostela, upravil zdejší hřbitov, zřídil mateřskou školku, nechal postavit poštu a četnickou stanici. Upravil nejen cesty na svém statku, ale i cestu do Radslavic a vystavěl silnici do Hlinska.

Angažoval se v komunální a okresní politice, později byl poslancem moravského zemského sněmu a poslancem Říšské rady ve Vídni. V roce 1905 se podílel na dojednání tzv. Moravského vyrovnání (paktu), kterým bylo zajištěno rovnoprávné postavení Čechů a Němců na Moravě. V letech
1900–1909 byl předsedou moravské zemské zemědělské rady. V roce 1909 byl povýšen do stavu svobodných pánů (titul baron, původně užíval titul šlechtic).

Baron Alfred Skene byl po smrti ve Vídni převezen 20. ledna 1917 do Přerova, kde se v místním farním kostele konaly zádušní obřady, poté bylo tělo zesnulého uloženo do rodinné hrobky v Pavlovicích za hudebního doprovodu vojenské kapely 57. pěšího pluku. 

top