Jak požádat o službu

Abychom našim budoucím klientům nástup do domova co nejvíce usnadnili, připravili jsme přehledného průvodce, který vás krok za krokem provede náležitostmi, které budete muset provést před a během podání žádosti.

Postup pro žadatele o službu

01

O možnostech v nabízené službě a o poskytnutí služby jednáme:

  • výhradně s vámi nebo vaším zákonným zástupcem. Sdělujeme informace o poskytované službě, např. o postupu při přijetí do pobytové služby, o pravidlech při poskytování služby, o uzavírání smlouvy o poskytované službě, o vyjednávání vámi sdělených požadavků, o zajištění zdravotní péče, stravování, atd. 
  • v případě, kdy jste omezeni ve schopnosti verbálně komunikovat, používáme prostředky alternativní nebo augmentativní komunikace a spolupracujeme s vašimi nejbližšími příbuznými, resp. známými osobami.
     
02

Žádost můžete získat na těchto webových stránkách nebo u našich sociálních pracovnic. Kompletně vyplněnou a podepsanou žádost včetně lékařského vyjádření můžete doručit osobně nebo zaslat poštou.

 

V případě přijetí vaší žádosti o poskytnutí pobytové sociální služby vás informujeme  písemně o přijetí žádosti, a to ve lhůtě do 1 měsíce od podání žádosti. Současně vás informujeme o možnosti poskytnutí služby v době přijetí žádosti, zda jsou v Domově volná lůžka, tj. zda je dostatečná kapacita k poskytnutí sociální služby, o kterou žádáte, nebo zda je žádost zařazena do pořadníku a vyzveme vás k přijetí do služby až v případě volné kapacity, resp. dle umístění v pořadníku.

03

V případě volné kapacity vás v souladu s pořadníkem žadatelů kontaktují naše sociální pracovnice a dohodneme sociální šetření ve vaší domácnosti, nebo v případě vašeho nesouhlasu na jiném dohodnutém místě. Sociální pracovnice s vámi projedná konkrétní podobu služby na základě vašeho přání a potřeb, vysvětlí znovu pravidla poskytování služby včetně ceny (úhrady za službu), jednotlivá ustanovení Smlouvy o poskytování pobytových sociálních služeb a odpoví na případné dotazy.

 

V případě, že se rozhodnete uzavřít projednanou Smlouvu o poskytování pobytových sociálních služeb, sjednáme současně konkrétní den nástupu a poskytneme vám potřebné informace pro zahájení poskytování služby.  

Dokumenty pro žadatele

Informace o zpracování osobních údajů žadatelů o pobytovou sociální službu
Oprávnění k zastupování při vyřizování žádosti
Posudek o zdravotním stavu žadatele
Žádost o pobytovou sociální službu

Kontaktní osoba pro zájemce o službu

sociální pracovnice
Bc. Eva Pavelková, DiS.
top