Domov Alfreda Skeneho

Pavlovice u Přerova,

příspěvková organizace

Zřizovatel:

U nás je člověk vždy na prvním místě

Vážení přátelé,

naším cílem je zajištění důstojného a plnohodnotného prožití života seniorů v našem domově, kde je vždy na prvním místě konkrétní člověk s jeho potřebami i přáními. Za naplňování tohoto cíle odpovídají všichni zaměstnanci organizace. Přibývající roky v životě každého člověka není vždy jednoduchá a snadno zvládnutelná situace. Nejen pro každého takového člověka, ale zejména pro jeho blízké, je zajištění veškeré potřebné péče čím dál více náročné.

Proto máme v našem kvalitně proškolený personál, se kterým se snažíme poskytovat nejen potřebnou ošetřovatelskou péči, ale i naplňování dalších potřeb a osobních přání našich uživatelů. Snažíme se, aby byl náš domov vyhledávaným místem pro odpočívání i aktivní prožívání této životní fáze pro všechny seniory. Děkuji všem, kteří se na výše uvedeném zajištění podílejí, nejen zaměstnancům, ale také zřizovateli i sponzorům.


Mgr. Eva Machová, ředitelka

Nabídka stravování

Naši sponzoři a dárci

top