Nové informace pro návštěvy od 1.11.2021

01. 11. 2021

Nové změny od 1.11.2021 u osob, které nejsou očkovány
 
Stále platí zákaz návštěv a současně jsou stanoveny výjimky pro návštěvy, které naplní podmínky stanovené v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Od 1.11.2021 jsou v platnosti tyto výjimky pro návštěvy v objektech domova:

  1. v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění covid 19 a doloží o něm doklad nebo
  2. absolvovaly nejpozději 72 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo 24 hodin před zahájením návštěvy POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, přičemž tuto skutečnost musí prokázat doložením dokladu. Naše organizace nezajišťuje testování prostřednictvím POC testů na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u návštěv z provozních důvodů. V odpoledních hodinách je v domově pouze 1 zdravotní sestra, která pečuje o seniory, proto se nemůže věnovat testování návštěv
  3. v případě, kdy na návštěvu přichází osoba, která je očkovaná, platí níže uvedené podmínky: od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní (v případě dvou dávek) a doloží národní certifikát o provedeném očkování nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě očkování pouze jednou dávkou uplynulo nejméně 14 dní – zde také doloží certifikát o očkování. 

Stále platí, že očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Návštěvy jsou doporučeny nejlépe v počtu 2 osob v objektech domovů v odpoledních hodinách od 13 do 16 hodin (jiná doba je možná po dohodě), za podmínek používání respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a za dodržení režimových opatření v domově. Tzn., pro případné vyjasnění pokynů je vhodné,  aby si každý, kdo chce navštívit seniory v domově, před návštěvou zavolal na příslušný domov a domluvil si dobu návštěvy. Žádáme návštěvy o respektování pokynů zdravotní sestry ve službě. Je skutečností, že některé dny je v domově více návštěv, které se mohou svojí přítomností rušit.
Všechna tato opatření směřují k zabránění šíření onemocnění COVID-19. Děkuji Vám za vstřícnost a respekt při zajištění návštěv. Pokud Vám ihned zaměstnanci neodpovídají na Váš telefon, je to proto, že se věnují našim seniorům.
V případě potřeby zajištění telefonického kontaktu s Vaším blízkým u nás v domově se můžete obrátit na personál domova. Budeme se Vám snažit pomoci na telefonních linkách uvedených níže:
 
Domov Zámek: +420 581 701 942, +420 773 678 830
 
Domov Eliška: +420 581 701 941, +420 724 766 857

Od 13.5.2021 jsou zrušena omezení vycházek seniorů mimo areál. Jsou samozřejmě ale nadále platná opatření nastavená pro veřejnost: respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu v prostorách domova.
Pokud budete mít zájem domluvit si vycházku, domluvte se telefonicky na domově Marie nebo Eliška, tj., v místě ubytování vašeho blízkého.
Mgr. Eva Machová, ředitelka