Nové informace pro návštěvy v domově v době nouzového stavu

22. 01. 2021
Zajištění návštěv v době krizového stavu
od 22.12.2020 0:00 do 14.2.2021 23:59hod 
 
 
Domov pro seniory je uzavřen pro návštěvy v souladu s Usnesením Vlády ČR po dobu nouzového stavu. Mimořádné opatření je vydáno z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2.  
Po dobu uzavření domova pro návštěvy se můžete obrátit na personál domova z důvodu zajištění telefonického kontaktu s Vaším blízkým. Budeme se Vám snažit pomoci na telefonních linkách, které jsou uvedeny v kontaktech domova.
Od  5.12.2020 do 14.2.2021, tj. po dobu nouzového stavu, jsou postupně schváleny výjimky pro návštěvy v domově, které:
1. v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění covid 19 a doloží o něm doklad nebo
2. absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, přičemž tuto skutečnost musí prokázat doložením dokladu.

Naše organizace nezajišťuje testování prostřednictvím POC testů na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u návštěv z provozních důvodů. V odpoledních hodinách je v domově pouze 1 zdravotní sestra, která pečuje o seniory, proto se nemůže věnovat testování návštěv.
Návštěvy mohou tyto osoby v počtu 2 osob vykonat v odpoledních hodinách od 13 do 16 hodin, za podmínek používání respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a za dodržení režimových opatření v domově. Tzn., že se předem objednají telefonem na uvedených domovech, domluví si dobu návštěvy a budou respektovat pokyny zdravotní sestry ve službě. Všechna tato opatření směřují k zabránění šíření onemocnění v domově a také s ohledem na zdravotní stav seniorů. 
Děkuji Vám za vstřícnost a respekt při zajištění návštěv v domově. Pokud Vám ihned zaměstnanci neodpovídají na Váš telefon, je to proto, že se věnují našim seniorům.

Nově jsou povoleny od 22.12.2020 vycházky seniorům mimo areál domova (pozor - změna ze dne 21.12.2020), a to za splnění podmínky použití respirátoru FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a další podmínky, že senior bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin bude proveden antigenní POC test, který bude zopakován za další 3-4 dny. Umístění v oddělených prostorách bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. V domově nemáme, bohužel, žádné oddělené prostory z důvodu probíhající rekonstrukce. Pouze na domově Eliška jsou jednolůžkové pokoje, které lze pro takový případ využít. V případě zájmu kontaktujte zdravotní sestry na jednotlivých domovech, které Vám poskytnou upřesňující informace. 
Věříme, že tato náročná doba nebude trvat dlouho a opět se setkáme - tváří v tvář - a budeme žít zase tak, jako před covidovou nákazou. Přeji nám všem hlavně zdraví!
Mgr. Eva Machová, ředitelka