Informace pro návštěvy

28. 07. 2022

Změny platné k datu 28.7.2022.

Žádáme všechny návštěvy o respekt v nastavených epidemiologických opatřeních v domově: stále platí, že návštěva nejeví žádné příznaky virového onemocnění. Našim cílem je zajistit i nadále pro seniory bezpečné prostředí  bez virových onemocnění.

Mgr. Eva Machová, ředitelka