Nové informace pro návštěvy od 9.7.2021

08. 07. 2021

Nové změny od 9.7.2021 u osob, které jsou očkovány
 
 
V případě potřeby zajištění telefonického kontaktu s Vaším blízkým u nás v domově se můžete obrátit na personál domova. Budeme se Vám snažit pomoci na telefonních linkách uvedených níže a také v kontaktech našeho domova na tomto webu
 
Domov Zámek: +420 581 701 942, +420 773 678 830
 
Domov Eliška: +420 581 701 941, +420 724 766 857

Stále platí zákaz návštěv a současně jsou stanoveny výjimky pro návštěvy, které naplní podmínky stanovené v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Od 9.7.2021 jsou v platnosti tyto výjimky pro návštěvy v objektech domova:

  1. v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění covid 19 a doloží o něm doklad nebo
  2. absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, přičemž tuto skutečnost musí prokázat doložením dokladu. Naše organizace nezajišťuje testování prostřednictvím POC testů na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u návštěv z provozních důvodů. V odpoledních hodinách je v domově pouze 1 zdravotní sestra, která pečuje o seniory, proto se nemůže věnovat testování návštěv
  3. v případě, kdy na návštěvu přichází osoba, která je očkovaná, platí níže uvedené podmínky: od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní (v případě dvou dávek) a doloží národní certifikát o provedeném očkování nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě očkování pouze jednou dávkou uplynulo nejméně 14 dní – zde také doloží certifikát o očkování. 

Stále platí, že očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
Návštěvy jsou doporučeny nejlépe v počtu 2 osob v objektech domovů v odpoledních hodinách od 13 do 16 hodin (jiná doba je možná po dohodě), za podmínek používání respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a za dodržení režimových opatření v domově. Tzn., pro případné vyjasnění pokynů je vhodné, si každý, kdo chce navštívit seniory v domově, před návštěvou zavolat na příslušný domov a domluvil si dobu návštěvy. Žádáme návštěvy o respektování pokynů zdravotní sestry ve službě. Je skutečností, že některé dny je v domově více návštěv, které se mohou svojí přítomností rušit.
Všechna tato opatření směřují k zabránění šíření onemocnění COVID-19. Děkuji Vám za vstřícnost a respekt při zajištění návštěv. Pokud Vám ihned zaměstnanci neodpovídají na Váš telefon, je to proto, že se věnují našim seniorům.


Od 13.5.2021 jsou zrušena omezení vycházek seniorů mimo areál. Jsou samozřejmě ale nadále platná opatření nastavená pro veřejnost: respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu v prostorách domova.
Pokud budete mít zájem domluvit si vycházku, domluvte se telefonicky na domově Zámek nebo Eliška, tj., v místě ubytování vašeho blízkého.
Mgr. Eva Machová, ředitelka