Domov pro seniory

Poslání

Posláním našeho Domova je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb seniorům se sníženou soběstačností individuální podporu a pomoc, a vytvořit důstojné a bezpečné prostředí vedoucí k udržení soběstačnosti při naplňování jejich potřeb a přání.

Cíle

Základním cílem poskytované služby je důstojné a plnohodnotné prožití života respektující vaše schopnosti a dovednosti. Za naplňování základního cíle odpovídají všichni zaměstnanci Domova.

Základní informace o službě

Cílová skupina

Poskytujeme sociální pobytové služby seniorům starším 60 let se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou není možné zajistit v domácím prostředí.

Kapacita

Celková kapacita domova je stanovena na 90 míst. Ubytování poskytujeme v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Soukromí ve dvoulůžkových pokojích je zajištěno teleskopickými zástěnami, případně skládací zástěnou.

Provoz služby

Nepřetržitou ošetřovatelskou péči zajišťujeme prostřednictvím 11 zdravotních sester a 33 pracovnic přímé péče. V denním provozu pracují 3 zdravotní sestry (vedoucí úseku, vedoucí domovů a jedna všeobecná sestra) a 1 fyzioterapeutka.

Základní činnosti sociální služby

Zásady pro poskytování sociální služby

  • respektování vaší svobodné volby při naplňování osobních potřeb a přání
  • respektování vašeho soukromí dle našich možností 
  • individuální pomoc a podpora uživatelům
  • ochrana vašich práv (omezení míry rizika), ale současně respektování práva na přirozené riziko vyplývající z vašeho osobního rozhodnutí 
  • zachovávání lidské důstojnosti 
  • nastavení týmové spolupráce a jednotného přístupu spolu s dalšími odborníky, lékaři a terapeuty
  • zajištění stejné nebo podobné kvality života, která vám přiblíží způsob života v domácím prostředí
  • spolupráce s vaší rodinou, podpora při vytváření vztahových rámců vně i uvnitř Domova
  • otevřenost sociální služby vůči veřejnosti prostřednictvím společenských, sportovních i volnočasových aktivit

Ubytování

Celková kapacita domova je 90 míst. Ubytování poskytujeme v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Soukromí v pokojích zajišťují teleskopické zástěny, případně skládací zástěny.

Stravování

Domov má vlastní stravovací provoz, ve kterém se připravuje a také, z nějž se expeduje vaše celodenní strava - snídaně, oběd, svačina, večeře, druhá večeře včetně obědů pro zaměstnance, starobní důchodce, případně cizí strávníky, kteří pro organizaci pracují. Celodenní stravování připravuje kvalifikovaný personál. Na výdej teplé stravy využíváme tabletový systém (izolované tablety), který umožňuje rozvoz jídla nejen do jednotlivých jídelen na úsecích, ale také na pokoje uživatelům. Na všech úsecích je zajištěn celodenní pitný režim.

Zdravotní péče a rehabilitace

Registrujeme vás u praktického lékaře v Pavlovicích u Přerova, který poskytuje lékařskou péči v pracovní dny přímo v ordinaci Domova nebo na pokojích v objektu. 

V Domově ordinuje v pravidelných intervalech také lékař - psychiatr. Další odbornou lékařskou péči zajišťujeme v odborných ambulancích mimo Domov.

Aktivizační činnosti

Aktivizační činností podporujeme vaše duševní a tělesné schopnosti. Nabízené aktivity uzpůsobujeme vašim schopnostem a zdravotnímu stavu.

Při plánování aktivizačních činností vycházíme z předpokladu, že můžete zlepšit svou kvalitu života tím, že se zapojíte do aktivit, které pro vás mohou být smysluplné.

Fakultativní služby

Fakultativní (volitelné) služby jsou služby poskytované vám nad rámec nabízených základních služeb. Máte k dispozici také soukromé služby: kantýnu, kadeřnictví, holičství, pedikúru.

Mohlo by vás zajímat

top