Domov pro seniory

Poslání

Posláním našeho Domova je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb seniorům se sníženou soběstačností individuální podporu a pomoc, a vytvořit důstojné a bezpečné prostředí vedoucí k udržení soběstačnosti při naplňování jejich potřeb a přání.
 

Cíle

Základním cílem poskytované služby je důstojné a plnohodnotné prožití života respektující vaše schopnosti a dovednosti. Za naplňování základního cíle odpovídají všichni zaměstnanci Domova.

Cílová skupina
Poskytujeme sociální pobytové služby seniorům starším 60 let se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou není možné zajistit v domácím prostředí.
 
Kapacita
Celková kapacita je z důvodu rekonstrukce domova stanovena na 67 míst. Ubytování poskytujeme v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Soukromí ve dvoulůžkových pokojích je zajištěno teleskopickými zástěnami, případně skládací zástěnou.
Provoz služby
Nepřetržitou ošetřovatelskou péči zajišťujeme prostřednictvím 8 zdravotních sester a 26 pracovnic přímé péče. V denním provozu pracují 3 zdravotní sestry (vedoucí úseku a dvě všeobecné sestry) a 1 fyzioterapeutka.

Základní činnosti sociální služby

Zásady pro poskytování sociální služby

  • respektování vaší svobodné volby při naplňování osobních potřeb a přání
  • respektování vašeho soukromí dle našich možností 
  • individuální pomoc a podpora uživatelům
  • ochrana vašich práv (omezení míry rizika), ale současně respektování práva na přirozené riziko vyplývající z vašeho osobního rozhodnutí 
  • zachovávání lidské důstojnosti 
  • nastavení týmové spolupráce a jednotného přístupu spolu s dalšími odborníky, lékaři a terapeuty
  • zajištění stejné nebo podobné kvality života, která vám přiblíží způsob života v domácím prostředí
  • spolupráce s vaší rodinou, podpora při vytváření vztahových rámců vně i uvnitř Domova
  • otevřenost sociální služby vůči veřejnosti prostřednictvím společenských, sportovních i volnočasových aktivit

Ubytování

Celková kapacita domova je 67 míst. Ubytování poskytujeme v jednolůžkových, dvoulůžkových pokojích a po dobu rekonstrukce objektů i více lůžkových pokojích. Soukromí v pokojích zajišťují teleskopické zástěny, případně skládací zástěny.

Více o ubytování

Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem (postel, noční stolek, šatní skříň s uzamykatelným trezorkem, polička, stůl, židle, příp. servírovací stolek). Máte možnost dovybavit si pokoj osobními věcmi a vlastními doplňky, na pokojích můžete používat vlastní televizi a rozhlasový přijímač.

Poplatek za ubytování zahrnuje topení, spotřebu vody, spotřebu elektřiny, úklid, praní, žehlení, drobné opravy prádla a lůžkovin.

Praní, žehlení a opravy prádla a lůžkovin zajišťujeme uživatelům služby v prádelně přímo v prostorách domova.

Součástí poskytované pobytové sociální služby je zdravotní péče, která je uživatelům poskytována v souladu s § 36, písmeno b), zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Ošetřovatelskou péči zajišťují všeobecné sestry bez odborného dohledu, přímou obslužnou péči pracovníci v sociálních službách, rehabilitační péči fyzioterapeutka.

Stravování

Domov má vlastní stravovací provoz, ve kterém se připravuje a také, z nějž se expeduje vaše celodenní strava - snídaně, oběd, svačina, večeře, druhá večeře včetně obědů pro zaměstnance, starobní důchodce, případně cizí strávníky, kteří pro organizaci pracují. Celodenní stravování připravuje kvalifikovaný personál. Na výdej teplé stravy využíváme tabletový systém (izolované tablety), který umožňuje rozvoz jídla nejen do jednotlivých jídelen na úsecích, ale také na pokoje uživatelům. Na všech úsecích je zajištěn celodenní pitný režim.

Více o stravování

Jídelní lístek sestavujeme tak, aby zahrnoval stravu normální, diabetickou a šetřící ve všech možných podobách (pevné, mleté, mixované). Můžete si vybrat ze dvou druhů snídaní, večeří a obědů. V případě potřeby je na základě požadavků lékaře jídelní lístek přizpůsobujeme vašemu zdravotnímu stavu, např. i formou neslané nebo nemléčné stravy.

V Domově je zřízena stravovací komise, která projednává jednotlivé požadavky uživatelů i zaměstnanců týkající se podávané stravy. Naše kuchařky průběžně zajišťuje úpravy stravovacích norem na základě Receptur teplých pokrmů a také zařazuje nové druhy jídel na jídelní lístek.

V kuchyni Domova zpracováváme ovocné i zeleninové výpěstky ze sadu a zahrady (jablka, hrušky, švestky, meruňky, třešně, ořechy, bylinky, rybíz, ostružiny, zelenina).

Stravovací úsek má vypracován systém kritických bodů - HACCP. Systém je zaměřen na klíčové faktory ovlivňující bezpečnost stravovacího provozu. Audit a metodické vedení HACCP zajišťuje odborná firma. Od prosince 2014 plníme požadavky nařízení EU 1169/2011 týkající se značení alergenů u pokrmů v jídelníčcích.

Zdravotní péče a rehabilitace

Registrujeme vás u praktického lékaře v Pavlovicích u Přerova, který poskytuje lékařskou péči v pracovní dny přímo v ordinaci Domova nebo na pokojích v objektu. 

V Domově ordinuje v pravidelných intervalech také lékař - psychiatr. Další odbornou lékařskou péči zajišťujeme v odborných ambulancích mimo Domov.

Více o zdravotní péči a rehabilitaci

Nepřetržitá ošetřovatelská péče je zajištěna prostřednictvím zdravotních sester a pracovnic přímé péče. V denním provozu pracuje vedoucí zdravotního úseku, zdravotní sestra, rehabilitační sestra a tři pracovnice přímé péče.

V rámci rehabilitace zajišťujeme individuální léčebná cvičení, skupinová kondiční cvičení, nácvik chůze a sebeobsluhy.

Aktivizační činnosti

Aktivizační činností podporujeme vaše duševní a tělesné schopnosti. Nabízené aktivity uzpůsobujeme vašim schopnostem a zdravotnímu stavu.

Při plánování aktivizačních činností vycházíme z předpokladu, že můžete zlepšit svou kvalitu života tím, že se zapojíte do aktivit, které pro vás mohou být smysluplné.

Nabídka aktivizačních činností

Skupinové aktivity

Můžete je využívat dle svých možností a zájmu – společenské a kulturní akce například přednášky, besedy, sportovní turnaje, výlety, mezigenerační setkávání s dětmi z místní MŠ a ZŠ, žáky DD se školou Veselíčko, děvčaty z Domova Větrný mlýn Skalička, masopustní průvod, oslava MDŽ, slet čarodějnic, stavění a kácení májky, zahradní slavnost, loučení s létem, hodové slavnosti, svatomartinská zábava, mikulášská zábava, adventní program, aj.
 

Individuální aktivity

Nácvik denních činností – osobní hygiena, česání, oblékání, stolování, úklid na pokoji, nácvik chůze), sociální dovednosti, procházky, čtení, procvičování jemné motoriky, trénování paměti, reminiscence (vzpomínání), aj.
 

Pravidelné aktivity

Vzdělávací a aktivizační - čtení, trénování paměti, promítání filmů a dokumentů, poslechové pořady, společenské hry, procvičování jemné motoriky, sportování (šipky, holandský billiard, ruské kuželky, spin ladder, kroket, pétanque, hry s míčem), tvořivá dílna (ruční práce, výtvarné práce), pečení, vaření, aj.
V Domově probíhají pravidelně bohoslužby.
Pro nácvik a rozvoj hrubé a jemné motoriky a uvolňování spasmů je nám nápomocen také canisterapeutický pes, se kterým do Domova dochází paní Eva Horáková.

Plán aktivizačních činností pružně reaguje na vaše potřeby a přání v návaznosti na vaše možnosti a schopnosti, včetně změn zdravotního a psychického stavu.​

Fakultativní služby

Fakultativní (volitelné) služby jsou služby poskytované vám nad rámec nabízených základních služeb. Máte k dispozici také soukromé služby: kantýnu, kadeřnictví, holičství, pedikúru.

Mohlo by vás zajímat