Kdo jsme

Slovo ředitelky

Víme, že stárnutí nezastavíme. Přibývající roky v životě každého člověka není vždy jednoduchá a snadno zvládnutelná situace. Nejen pro každého takového člověka, ale zejména pro jeho blízké, kteří zažívají mnohdy velmi těžké chvíle plné starostí a nejistoty ohledně zajištění veškeré potřebné péče, která je v průběhu času čím dál více náročná pro všechny.
Proto máme v našem domově vzájemně spolupracující týmy pečovatelek, zdravotních sestřiček, aktivizačních pracovnic, sociálních pracovnic a spoustu dalších, se kterými se snažíme poskytovat nejen potřebnou ošetřovatelskou péči, ale i naplňování dalších potřeb a osobních přání našich uživatelů dle možností. Snažíme se, aby byl náš domov vyhledávaným místem pro odpočívání i aktivní prožívání této životní fáze pro všechny seniory. Děkuji všem, kteří se na výše uvedeném zajištění podílejí, nejen zaměstnancům, ale také zřizovateli i sponzorům.
top