Výlet - park Michalov

01. 06. 2022
Pro velký zájem našich uživatelů jsme si i letos naplánovaly výlety do přerovského parku Michalov. Pak jsme navštívili v odpoledních hodinách, kdy jsme se prošli krásně rozkvetlým parkem. Navštívili jsme také sbírkový skleník, kde naši uživatelé obdivovali expozice subtropických rostlin, ke kterým jsme měly i krátký výklad. Tuto příjemnou procházku parkem jsme završily menším občerstvením v podobě kávy, zmrzliny apod. 

 
top