Výlet do parku Michalov

13. 07. 2023
Dnešní odpoledne jsme vyrazili s našimi uživateli do městského parku v Přerově, Michalova. Přesto, že nás zastihla menší dešťová přeháňka, počasí nám nakonec přálo. S uživateli jsme si prošli kolonádu, která byla krásně vysázená letními květinami. Někteří z našich seniorů vzpomínali, jak vypadal park za dob jejich mládí a porovnávali, jak moc se za ta léta změnil. Zastavili jsme se u fontány, kde jsme pozorovali želvy. Po příjemné procházce jsme se s uživateli usadili na zahrádce u restaurace a každý si objednal něco dobrého. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na točenou zmrzlinu. Uživatelé byli velice spokojení a těší se na další výlet.
top