Vánoční zvyky a tradice

15. 12. 2023
S uživateli jsme společně zavzpomínali na vánoční zvyky a tradice jako jsou např. lití olova, krájení jablka, pečení cukroví, házení střevícem nebo půst. Uživatelé vzpomínali, jaké zvyky dělali doma a pak i s vnoučaty. Poté jsme si vyzkoušeli zvyk s ořechovou skořápkou, kterou jsme pouštěli po vodě. Nechybělo ani zpívání vánočních koled. Naladili jsme se tak na vánoční čas.
top