Trénink kognitivních funkcí-hra Kufr

07. 08. 2023
Pro uživatele jsme si připravili hru, kdy nejprve poznávali předměty po hmatu, které si poslepu vybrali z krabice. V druhé části si uživatelé vylosovali papírek, kde byl napsán nějaký předmět a následně slovo popisovali nebo předváděli ostatním uživatelům, kteří hádali. Tato činnost měla u uživatelů velký úspěch.
top