Trénink kognitivních funkcí

15. 08. 2023
S uživateli jsme procvičili individuálně paměť, soustředění pomocí různých přirovnání, rébusů, hádanek, přísloví.
top