Trénink kognitivních funkcí

12. 06. 2023
Pondělní ráno jsme procvičili paměť pomocí přísloví, lidová rčení a doplňovačky.
top