Téma měsíce - Plesová sezóna a hudební odpoledne

24. 01. 2024

Po Vánocích začíná jako každý rok plesová sezóna. Dnes jsme se sešli, abychom si o těchto událostech popovídali a zavzpomínali. Probrali jsme etiketu chování, oblékání a konverzace. Uživatelky vzpomínaly na svou večerní toaletu, kde nesměl chybět šperk, rukavičky a dříve i vějíř. Na ukázku jsme přinesli plesové šaty, šperky a drobné doplňky, nezbytné pro dámy. Uživatelky si měly možnost si cokoliv vyzkoušet. Zmínily jsme, že ples někde začínal polonézou a že se dříve nejvíce tančila mazurku, valčík, polka a tango, nyní už se přidávají i latinskoamerické tance. 

Do tohoto tématu byly uživatelky vcelku zapálené a nezdráhaly se podělit o své vzpomínky a názory. Bylo to dnes velmi příjemné i zábavné posezení. 

Odpoledne, v rámci projektu "Ježíškova vnoučata", k nám do Domova dnes zavítali 3 studenti Univerzity Palackého v Olomouci, aby zpříjemnili odpoledne uživatelům. Hudební vystoupení mělo veliký úspěch. Zapívali lidové písně v doprovodu flétny, kytary, ale nechyběly ani skladby novodobější. Působivá byla hra na klavír v podání hlavní protagonistky sl. Volejníkové. K výborné zábavě nechyběl ani zákusek a dobrá káva.

top