Smyslové aktivizace

20. 04. 2022
Každý měsíc u nás v domově probíhají smyslové aktivizace na různá témata. Smyslové aktivizace, které můžeme chápat jako zapojení všech smyslových orgánů, které vnímáme jako zdroje člověka a které můžeme využít. Zapojením všech smyslových orgánů můžeme pomoci  každému jednotlivě v komunikaci, v uvědomění si vlastní osobnosti a podpořit jej při běžných denních činnostech. Smyslová aktivizace je nenásilná, přirozená komunikace prostřednictvím barev, zvuků, dotyků, chutí a vůní mezi pečovaným a pečujícím. Vede k pochopení vlastní hodnoty každého člověka, jeho potřeb a zájmů, protože pokud známe potřeby, můžeme probudit zájem, pomoci stárnout a doprovázet.

V tomto čtvrtletí u nás proběhly SA například na téma:
Peníze (historie a současnost českých bankovek),
Myslivost,
Můj oblíbený nápoj,
Plesová sezóna,
Zabíjačka,
První jarní kvetoucí keře,
Oblíbená odpolední svačinka, 
Jarní květina atd.
 
top