Posezení u klasické hudby

25. 10. 2023
Dnes jsme s uživateli zavzpomínali na hudební skladatele a žánry hudby. Povídali jsme si, kde se klasická hudba hraje (orchestr, divadlo, koncertní sály) a jaké hudební nástroje se používají. Následně jsme si pustili od Vivaldiho 4 roční období-Podzim, Smetanu-Má vlast, Bacha, Mozarta, Dvořáka i Čajkovského.
top