Masopustní zábava

22. 02. 2023

Ve středu 22. 2. 2023 jsme pro uživatele pořádali masopustní zábavu. I když je Popeleční středa prvním dnem velikonočního půstu, navštívil nás pan Vladimír Volek, který v odpoledních hodinách na jídelně Zámku hrál a zpíval spolu s uživateli lidové, ale i popové písničky. Protože byla popeleční středa, pochutnali si všichni přítomní na ovoci obloženém chlebu a výborných koblihách, které zapíjeli čajem nebo kávou. Akce se velmi líbila a všech 34 přítomných uživatelů se těší na další hudební akci.

top