Ježíškova vnoučata

07. 01. 2021 v 10:59 hodin
Jako každý rok se i náš domov účastnil projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Vybrali jsme ty uživatele, kteří buďto rodinu nemají, nebo z různých důvodů nejsou se svou rodinou příliš v kontaktu. Aby tito naši uživatelé nemuseli pociťovat ještě větší samotu, než kterou jsou nuceni prožívat z důvodu izolace v rámci koronavirových opatření, nezůstali bez radosti z dárků a mohli se těšit z pocitu, že na ně někdo myslí a chce jim udělat radost, a společně s darujícími jsme tak tuto radost mohli vidět. A tu nám právě tento projekt umožnil a zprostředkoval. Naši uživatelé tak byli velmi mile překvapeni a dojati. Všechny dárky splnily svůj účel, vykouzlily úsměv na tváři všech našich obdarovaných a vytvořily tak velmi příjemnou atmosféru dobrých skutků a vděčnosti. Tímto bychom nejen za naše uživatele, ale i jménem celého domova velmi rádi poděkovali všem, kteří se tohoto projektu účastnili, a dokonce i těm, kteří poslali dárky a zajímali se o naše obdarované uživatele z let minulých, aniž by byli registrováni v tomto projektu letos. Děkujeme za tento krásný projev dobrosrdečnosti.
top