Draní peří

25. 01. 2023
Tradice jsou lidské zkušenosti předávané z generace na generaci. Aktivizační pracovnice si s uživateli o tradicích povídají, vzpomínají a připomínají pomocí četby, videí nebo reminiscence. V zimním období se na vesnicích dralo husí peří. Dne 25. 1. 2023 i v našem Domově probíhaly „dračky“ jak se lidově draní peří říkávalo. Aktivizační pracovnice zajistily husí peří, připravily hrnce, pod které se peří schovávalo, upekly bábovku, aby oslavily hotovou práci. Všechny přítomné uživatelky, si draní velmi užívaly, zavzpomínaly a zasmály se. Už se všichni těší na další zajímavé dopoledne.
top