Červencové aktivity

30. 07. 2022
V červenci, prvním prázdninovém měsíci jsme pro uživatele pořádali výlet na Svatý Hostýn a při pěkném počasí i procházky po obci. Dvakrát v měsíci se mohli uživatelé účastnit bohoslužby, po které pan farář navštěvuje některé uživatele individuálně na pokojích. 
Celý měsíc probíhaly pravidelné aktivity zaměřené na cvičení, trénování paměti, jemnou motoriku, čtení, cvičení s míči. Skupinka uživatelů se ráda podílela na renovaci obrazových rámů, tvorbě látkových srdíček a věnovala se různým tvůrčím činnostem v rámci tvořivé dílny.
Protože červenec přinesl opravdu teplé počasí, rozhodly se aktivizační pracovnice zpříjemnit uživatelům horké dny nabídkou mražených nanuků. Uživatele si mohli vybrat dle chuti vanilkové, čokoládové, smetanové, tvarohové nebo jahodové příchutě.
Také se uživatelé pomáhají starat o naše mazlíčky, o králíčka Bobíka a africké šneky – Oblovky královské.
top