Bohoslužba

20. 12. 2023
Uživatelé se i přes dnešní nepříznivé počasí zúčastnili bohoslužby, která se konala na zámku. Po bohoslužbě pan farář navštívil i několik uživatelů na pokoji.
top