Hrátky se slovy

18. 09. 2023
Dnešní procvičování kognitivních funkcí mělo několik cvičení. Uživatelé tvořili slova z daných písmenek, poté slova, která musela obsahovat určený kořen slova. Dále jsme měli přesmyčky, vzpomínali jsme na zvířata, která začínají na písmena K, P a S. V jiném cvičení uživatelé doplňovali samohlásky do slov, v jiném zase měli změnit jedno písmenko ve slově, aby vzniklo nové slovo. Taktéž jsme samozřejmě vymýšleli rýmy. Na konec jsme si zahráli slovní fotbal.
top