Úvod

DAS Pavlovice u Přerova - základní údaje o organizaci

Název: Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
Sídlo: Pavlovice u Přerova 95, 751 12 Pavlovice u Přerova
IČ: 619 85 864
Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Registrace služby: č.j. KUOK/102337/2009 ze dne 18. 12. 2009
Zápis v OR: oddíl Pr, vložka 736, Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě
Bankovní spojení: č. ú.  27125831/0100 Komerční banka v Přerově
Hlavní účel zřízení organizace: poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Předmět činnosti: základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Veřejný závazek

Posláním Domova je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb seniorům se sníženou soběstačností individuální podporu a pomoc, důstojné a bezpečné prostředí vedoucí k udržení soběstačnosti při naplňování jejich potřeb a přání.

Základním cílem poskytované služby je důstojné a plnohodnotné prožití života respektující schopnosti a dovednosti uživatelů služeb. Za naplňování základního cíle odpovídají všichni zaměstnanci Domova.

 

O vypsaných výběrových řízeních a veřejných zakázkách informujeme prostřednictvím vytvořeného profilu zadavatele.

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaProfilList.seam

Novinky

22.10.2013 Novinka
Oznámení
více »

07.04.2014 Novinka
Volné pracovní místo
více »