Povolení návštěv od 25.5.2020

09. 06. 2020
Vzhledem ke zlepšené aktuální situaci šíření onemocnění COVID-19 na území ČR jsou k datu 25.5.2020 povoleny  návštěvy v domovech pro seniory, a to na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 19.5.2020.

Je však nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19, a proto jsou stanoveny tato preventivní opatření:

  1. návštěvy v doporučeném počtu max. 2 osob jsou povinny přihlásit se u zdravotní sestry na domově Zámek nebo Eliška. Doporučujeme návštěvy v době od 9 do 18 hodin

  2. zdravotní sestry se budou dotazovat na aktuální zdravotní stav osob, které přijdou do domova a změří jim povinně teplotu. Pokud bude mít osoba teplotu vyšší než 37,0 °C návštěva jí nebude umožněna. Omezení se nevztahují na návštěvy u osob v terminálním stádiu

  3. každá návštěva bude zapsána zdravotní sestrou do evidence v knize návštěv, která je vedena v souvislosti s nákazou COVID-19, a to z důvodu dohledání možných kontaktů v případě prokázání nákazy COVID-19

  4. každá návštěva je povinna dodržovat nošení ochranné roušky a používání desinfekčních prostředků, které jsou k dispozici u vstupu na domovech

  5. návštěvy jsou umožněny na pokojích i ve venkovních prostorách. V případě návštěvy na vícelůžkových pokojích budou mezi lůžky umístěny zástěny.

    Toto opatření jsou jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Chraňte, prosím, spolu s námi, zdraví seniorů i zdraví personálu v našem domově.

    Děkujeme Vám.