Výběrové řízení: vedoucí domovů - všeobecná sestra

09. 06. 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 
 
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: vedoucí domovů – všeobecná sestra s osvědčením

 
Charakteristika vykonávané práce: 

 • organizace činnosti nelékařských zdravotnických pracovníků a zajištění mezioborové spolupráce
 • plánování průběhu poskytování sociální služby včetně jejího hodnocení podle osobních cílů, potřeb a schopností seniorů
 • poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu
 • koordinace aktivit pro seniory s odpovědnými zaměstnanci sociálního úseku. Vytváření podmínek pro zapojení seniorů do nabízených aktivit v domově i mimo domov, podíl na zájmové, kulturní a sportovní činnosti uživatelů
 • zajištění kvality a bezpečnosti poskytované ošetřovatelské péče a podíl na zavádění nových metod ošetřovatelské péče do praxe včetně její kontroly
 • zajištění hygienicko-epidemiologického režimu na základě právních předpisů. 
 
Místo výkonu zaměstnání: Pavlovice u Přerova 95, PSČ 751 12, IČ 61985864
 
Plat: dle Nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění dalších předpisů,
 
Pracovní poměr: na dobu neurčitou v denním provozu
 
Termín nástupu: 1. 9. 2021 nebo dohodou

  
Požadavky a předpoklady:

 • ukončené min. SŠ vzdělání 
 • zdravotní způsobilost
 • občanská a morální bezúhonnost
 • ŘP sk. B
 • znalost práce na PC (Word, Excel)
 • ochota soustavně se vzdělávat a učit se novým postupům
 • schopnost samostatné práce
 • organizační a komunikační schopnosti, příjemné jednání a vystupování
 • spolehlivost
 
Přihlášku s požadovanými údaji lze nejpozději do 12,00 hodin dne 21. 6. 2021:
 • osobně předat na níže uvedené kontaktní adrese
 • poslat prostřednictvím poštovních služeb na níže uvedenou adresu
 • poslat na email: eva.machova@daspavlovice.cz 
Kontaktní adresa:
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
Mgr. Eva Machová, ředitelka
751 12 Pavlovice u Přerova 95
 
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, tituldatum a místo narození, telefonní spojenídatum a podpis
K přihlášce doložte:
 • kopie dokladů o nejvyšším dokončeném vzdělání včetně vysvědčení
 • profesní životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech.
 
Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později doručené přihlášky nezařadíme do výběrového řízení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.